Share tips.

tips.html

เตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

ในการเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ควรหาเครื่องมือเข้ามาช่วยลดงาน ลดเวลา ลดขั้นตอน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วย

เครื่องมือทำเว็บไซต์มีดังนี้

 1. เครื่องมือแก้ไขโค๊ด (Text Editor)
 2. เครื่องมือปรับแต่งรูปภาพ (Photo Editor)
 3. Web Browser
 4. เครื่องมืออัพโหลดไฟล์

1. เครื่องมือสำหรับแก้ไขโค๊ด (Text Editor)

เป็นหัวใจสำคัญในการเขียนเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์นั้นประกอบด้วย source code ต่างๆ มากมาย เช่น HTML, Javascript, CSS การทำเว็บไซต์จำเป็นต้องเขียนโค๊ด ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับ Coding จึงควรหาเครื่องมือมาช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโค๊ด เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน ตัวอย่างเครื่องมือทำเว็บไซต์เช่น

Freeware

 • Notepad++
 • Eclipse
 • Aptana Studio
 • NVU

Shareware

 • Dreamweaver
 • EditPlus

2. เครื่องมือสำหรับปรับแต่งรูปภาพ (Photo Editor)

มีความสำคัญรองลงมาในการทำเว็บไซต์ถือเป็นการสร้างสีสรรค์ให้กับเว็บไซต์คือรูปภาพ ทำให้ดูสดุดตา เพื่อความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล จึงควรลดขนาดรูปภาพ หรือบีบอัดไฟล์ ก่อนนำไปใช้ในเว็บไซต์

Freeware

 • Gimp
 • FastStone Image Viewer
 • Inkscape Vector Graphic Editor

Shareware

 • Photoshop
 • Firework

3. Web Browser

เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดดูเว็บไซต์

 • IE
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Opera

4. เครื่องมืออัพโหลดไฟล์ (FTP : File Transfer Protocol)

หลังจากเขียนเว็บไซต์เสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเผยแพร่ไปสู่อินเตอร์เน็ต(การอัพโหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโฮสท์ เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 • FileZilla (Freeware)
 • Cute FTP (Shareware)

15 ตุลาคม 2554 09:08:01