Share tips.

tips.html

Responsive Website คืออะไร

เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับออกแบบมาเพื่อให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกประเภท เช่น Smart Phone, Tablet, Laptop และ Desktop ที่มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันออกไป

เป็นการออกแบบเว็บไซต์ใช้ภาษา HTML5 โดยใช้เทคนิคของ CSS , CSS3 และ JavaScript เว็บไซต์จะสามารถจัดเรียงข้อมูลตามขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ และ Media บนเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลบนหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ  ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเปิดใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดของหน้าจอของอุปกรณ์

ข้อดี
  • 1. สามารถใช้ได้แบบไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์
  • 2. สะดวกกับผู้ใช้งาน
  • 3. แสดงผลให้ข้อมูลครบถ้วน
  • 4. เพิ่มแรงดึงดูดให้กับ Robot Mobile ให้สนใจเว็บไซต์

 

ข้อเสีย
  • 1. ใช้เวลาการงานค่อยข้างนาน
  • 2. การดูแลรักษายุ่งยากกว่า
  • 3. ต้องทดสอบเว็บไซต์หลายครั้ง (หลายอุปกรณ์)
  • 4. มีราคาสูงกว่าเว็บไซต์แบบปกติ

19 มิถุนายน 2556 17:41:27