Share tips.

tips.html

ภาษา HTML5 เป็นมากกว่าคำว่า HTML

HTML5 มีอะไรเพิ่มขึ้นและมีบทบาทกับนักพัฒนาเว็บไซต์อะไรบ้าง

ภาษา HTML ได้ถูกพัฒนาไปจนถึงภาษา HTML5 ที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับเว็บไซต์และมีคุณลักษณะเพิ่มเข้ามาได้แก่

 • Semantic Markup : การเพิ่ม Element ที่ช่วยให้มีประสิทธิภาพให้กับการทำ SEO เพิ่มขึ้น
 • Form Enhancements : เพิ่มความสามารถให้กับ input ภายใน Form เช่น search, number, range, color, tel, url, email, date, month, week, time, datetime, datetime-local
 • Audio / Video: รองรับการอ่านไฟล์เสียง และ วีดีโอ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Embed Code ของ Third Party
 • Canvas : ใช้ในการวาดรูป โดยจำเป็นต้องใช้ความสามารถของภาษา Javascript
 • ContentEditable : สามารถแก้ไขเนื้อหาบนเว็บเพจได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บบราวเซอร์
 • Drag and Drop : สามารถลากและวาง Object ได้ เพื่อเพิ่มการโต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้
 • Persistent Data Storage : มีการจัดการเก็บไฟล์ในลักษณะออฟไลน์ โดยเก็บข้อมูลลงบนเครื่องของผู้ใช้

โดยคุณสมบัติเด่นหลายอย่างที่มีมาใน HTML5 ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่ม เช่น Flash หรือ Silver light เหมือน HTML4

HTML5 มีการเปลี่ยนแปลงแท็กอะไรบ้าง

Tag ที่เพิ่มเข้ามา

 • section - กำหนดส่วนของเนื้อหา
 • article - กำหนดขอบเขตของเนื้อหาหลัก
 • aside - กำหนดขอบเขตของเนื้อหาเสริมหรือส่วนย่อย
 • header - กำหนดขอบเขตของส่วนเริ่มต้นหรือส่วนหัวของเว็บไซต์ (ที่อยู่ภายในแท็ก body เท่านั้น)
 • footer - กำหนดขอบเขตของส่วนท้ายของเว็บไซต์ เช่น ลิขสิทธิ์ หรือข้อความต่างๆ ที่ต้องการให้แสดงในทุกๆ เพจ
 • nav - กำหนดส่วนของเมนูนำทางของเว็บไซต์
 • figure - กำหนดรูปภาพหรือวิดีโอประกอบเนื้อหา (โดยภายในสามารถจะมีแท็ก img หรือ video)

Tag ที่ถูกยกเลิก

 • big
 • center
 • font
 • strike
 • frame
 • frameset
 • noframes
 • acronym
 • object

 

31 ธันวาคม 2556 09:51:53