Free Website tools.

“เรามีฟรีเครื่องมือทําเว็บไซต์และเครื่องมือทำ SEO Tools สำหรับ Webmaster และ Clients ซึ่งจะช่วยอำนวยสะดวกและใช้งานง่าย...”
ความหมายของคำว่า "เครื่องมือ (Tools)" คือ สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงาน และยังช่วยลดเวลาในการทำงานให้น้อยลง...

Website Tools

Code Color Tool
Code Color Tool

เครื่องมือสร้างรหัสโค้ดสี HTML Code Color ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานโค้ดสีในภาษา HTML, CSS และอื่นๆ

QR Code Generator
QR Code Generator

เครื่องมือสร้างรหัส Two-Dimensional bar code หรือ QR Code ที่สามารถสร้าง URL ของเว็บไซต์, เบอร์โทรศัพท์ และข้อความ

HTML Optimizer
HTML Optimizer

เครื่องมือที่ใช้สำหรับลดขนาดไฟล์ HTML และยังทำให้ โหลดหน้าเว็บไซต์ได้รวดเร็ว ซึ่งทำให้ผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจเว็บไซต์ทั้ง PC, Laptop และ Mobile ไม่เผ่นหนึไปซะก่อน

HTML Encrypter
HTML Encrypter

เครื่องมือที่ใช้สำหรับเข้ารหัสปกป้องซอร์ดโค้ดไฟล์ HTML ซึ่งจะค่อยข้างลำบากในการแกะโค๊ดและทำให้ผู้แอบดูซอร์ดโค้ดไฟล์จำเป็นต้องใช้ ฝีมือกันหน่อย

Watermark Generator
Watermark Generator

เครื่องมือที่ช่วยสร้างลายน้ำลิขสิทธิให้ได้อย่างง่าย เพื่อการปกป้องรูปภาพของคุณ ไม่ให้ถูกแอบอ้างนำไปใช้งานอีกต่อไป ใช้งานง่ายเพียงไม่กี่คลิก

Ping Time Tool
Ping Time Tool

เป็นเครื่องที่ใช้ในการเช็คเวลาในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ โดยโปรแกรมจะแสดงความเร็วในการเชื่อมต่อของข้อมูลเป็นหน่วยมิลลิวินาที(ms)

SEO Tools

Google PageRank Checker
Google PageRank Checker

เครื่องมือที่ใช้สำหรับ ตรวจเช็คอันดับความสำคัญของเว็บเพจ ว่ามีเนื้อหาดีมีประโยชน์ตรงตามมาตรฐานของ Google PageRank

Google Rank Keywords Checker
Google Rank Keywords Checker

เครื่องมือที่ใช้สำหรับ ตรวจเช็คอันดับผลการค้นหาของคีย์เวิร์ดในเว็บไซต์ ว่าติดอยู่ในอันดับที่เท่าไรของ Google Rank

Keyword Suggestion Tool
Keyword Suggestion Tool

เครื่องมือช่วยแนะนำคำค้นหา (Keywords Suggest) ที่จะช่วยแนะนำ Keywords ที่มีผู้ค้นหาเป็นจำนวนมากของ Search Engine

Google Banned Checker
Google Banned Checker

เครื่องมือที่ช่วยสำหรับตรวจเช็คโดเมนเนมที่ถูกแบน (Domain Banned) หรือโดเมนเนมที่ติดในกล่องทราย (Sand box)

Reciprocal Links Checker
Reciprocal Links Checker

เครื่องมือสำหรับตรวจสอบลิงค์จากเว็บเพจต่างๆ ที่แลกลิงค์ซึ่งกันและกัน ง่ายกว่าการมองหาด้วยตาหรือหาดูตามซอร์สโค้ด

Broken Links Checker
Broken Links Checker

เครื่องมือช่วยตรวจค้นหาลิงค์ที่เสียภายในเว็บเพจ เมื่อลิงค์ไปแล้วไม่เจอเว็บเพจเป้าหมาย และอาจทำให้ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือได้

Page Analyzer Tool
Page Analyzer Tool

เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บเพจ ที่มีรายละเอียดต่างๆ เช่น meta, title, keywords density เพื่อใช้วิเคราะห์เว็บเพจ

Spider Website
Spider Website

เครื่องมือตรวจลิงค์ในมุมมองของโรบอท (Spider website) ที่จะช่วยตรวจดูประเภทและการกำหนดสิทธิ์ ต่างๆ ของลิงค์ภายในเว็บเพจ

View Source (Web page)
View Source (Web page)

เครื่องมือสำหรับแอบดูซอร์สโค้ด (Source code) ของเว็บเพจ หรือตรวจสอบข้อผิดพลาดในการแสดงผลของเว็บเพจ

robots.txt
robots.txt

เครื่องมือสำหรับตรวจเช็คการจำกัดสิทธิ์ ในการเข้าไปเก็บข้อมูล เช่น อนุญาตให้หรือไม่ให้เข้าไปเก็บข้อมูล ในบางโฟล์เดอร์หรือบางไฟล์

Whois
Whois

เครื่องมือสำหรับตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของเจ้าของโดเมนเนม เช่น สถานะการใช้งานของโดเมน วันเริ่มจดทะเบียน วันหมดอายุ

Sitemap Generator
Sitemap Generator

เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างไซต์แมพ Sitemap เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลของโรบอท เกี่ยวกับการเชื่อมโยงลิงค์ในแต่ละเว็บเพจของเว็บไซต์